Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 12

www.tplodzi.eu

TPŁ
Łódź 90-406,
ul. Piotrkowska 17 lok.12
tel.: 607 828 892
tplodz1959@wp.pl

mural

XII CYKL KONKURSÓW ŁÓDZKIE SKRZYDŁA - LATA 2006/2007


Przez wiele lat Twowarzystwo Przyjaciół Łodzi orgaznizowało corocznie cykl konkursów Łódzkie Skrzydła obejmujący konkurs plastyczny, muzyczny, historyczny i fotograficzny. W 2007 roku odbyła się ostatnia edycja Łódzkich Skrzydeł.

KONKURS HISTORYCZNY REGULAMIN KONKURSU w pliku pdf:

XII CYKL KONKURSÓW ŁÓDZKIE SKRZYDŁA - LATA 2006/2007 
 - konkurs historyczny - regulamin

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU II ETAPU:

W dniu 19. 04. 2007 r. w Szkole Podstawowej nr 175 w Łodzi, ul. Pomorska 27, odbył się II etapKonkursu Historycznego "Co wiem o Łodzi i regionie" w ramach XII Cyklu Konkursów "Łódzkie Skrzydła"2006/2007 oganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 175 pod patronatemWydziału Edukacji UMŁ.

Do konkursu zakwalifikowało się 32 uczniów szkół łódzkich wszystkich typów.

W II etapie konkursu uczestnicy mieli za zadnie wcielić się w rolę przewodnika po Łodzi. Zadaniem biorących udział w konkursie było zidentyfikowanie obiektu przedstawionego na wylosowanymzdjęciu, wskazanie go na mapie Łodzi, omówienie historii prezentowanego obiektu i jego obecnej funkcji.

Kryteria oceny obejmowały:

Finały rozpoczęto planowo o godz. 9:00.

Za organizację II etapu konkursu odpowiedzialna była p. E. Petrus (SP 175).

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie: p. E. Koncewicz, p. D. Kierczuk,p. A. Nuc, p. B. Zawadzki, p. B. Cygan, p. J. Mitek.

WYNIKI KONKURSU

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Licea


PRZEGLĄD PIOSENKI O ŁODZI REGULAMIN KONKURSU w pliku pdf:

XII CYKL KONKURSÓW ŁÓDZKIE SKRZYDŁA 
 - LATA 2006/2007 - przegląd piosenki - regulamin

PROTOKÓŁ XIV PRZEGLĄDU PIOSENKI O ŁODZI W RAMACH CYKLU KONKURSÓW "ŁÓDZKIE SKRZYDŁA"

W dniu 20 kwietnia 2007 r. Szkole Podstawowej 189 w Łodzi, ul. Kossaka 19, odbyły się przesłuchania XIV Przeglądu Piosenki O Łodzi.

Do przesłuchań ogółem przystąpiło ok. 370 uczestników, z 24 placówek szkolnych (Szkoły Podstawowe - 16, Gimnazja - 5, Licea Ogólnokształcące - 1) i pozaszkolnych (2 placówki): w kategoriach:
- solista;
- zespół;
- chór.

Ze względu na wiek, uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy wiekowe:
- do 10 lat;
- 10-13 lat;
- powyżej 13 lat.

W grupie wiekowej "do 10 lat" przesłuchano w kategorii:
- solista - 5 uczestników;
- zespół - 5 zespołów.

W grupie wiekowej "10-13 lat" przesłuchano w kategorii:
- solista - 6 uczestników;
- zespół - 10 zespołów;
- chór - 1 chór.

W grupie wiekowej "powyżej 13 lat" przesłuchano w kategorii:
- solista - 7 uczestników;
- zespół - 1 zespół;
- chór - 1 chór.

Wśród wykonywanych piosenek zaprezentowano 13 utworów premierowych.

Jury w składzie:

 1. Janina Golańska - przewodnicząca;
 2. Krzysztof Cwynar;
 3. Beata Kurman;
 4. Elżbieta Wojsa - sekretarz.

po przesłuchaniu wykonawców postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia.

Jury postanowiło ponadto:

 1. Podziękować Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi im. Wandy Zieleńczyk, za wspólne zorganizowanie XIV Przeglądu Piosenki o Łodzi;
 2. Podziękować dyplomami wszystkim opiekunom dzieci i młodzieży.
 3. Wystosować specjalne listy gratulacyjne za pracę włożoną w przygotowanie dzieci i młodzieży do przesłuchań XIV Przeglądu Piosenki o Łodzi do następujących opiekunów:
  - Marlena Barszczewska;
  - Izabela Muszyńska;
  - Katarzyna Muszyńska-Rećko;
  - Anna Gulić;
  - Anna Drailing;
  - Andrzej Kuśmider;
  - Andrzej Wierzbowski;
  - Edyta Karbowska;
  - Jadwiga Raczyńska;
  - Katarzyna Gronkiewicz;
  - Krzysztof Słomczyński;
  - Renata Bilecka.
 4. Zorganizować Koncert Laureatów połączony z rozdaniem dyplomów w dniu 24 maja 2007 o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej 34 w Łodzi przy ul Ćwiklińskiej 9.
 5. Zaprezentować czołówkę Laureatów XIV Przeglądu Piosenki o Łodzi na uroczystości zakończenia XII edycji "Łódzkich Skrzydeł".

WYNIKI KONKURSU

Grupa wiekowa "do 10 lat":

 1. Solista
  • I miejsce - Magdalena Barszczewska - lat 6, Świetlica środowiskowa przy S.P. 202, Łódź, ul. Jugosłowiańska 2, opiekun: Marlena Barszczewska;
  • II miejsce - Julia Ławrynowicz, Zespół Piosenki i Tańca "PĘDZIWIATRY", Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9, opiekun: Edyta Karbowska;
  • III miejsce - Katarzyna Kowalczyk - lat 10, S.P. 202, Łódź, ul. Jugosłowiańska 2, opiekun: Marlena Barszczewska;
  • wyróżnienie - Piotr Matyjas, Zespół Piosenki i Tańca "PĘDZIWIATRY", Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9, opiekun: Edyta Karbowska;
  • wyróżnienie - Aneta Sikorska, Zespół Piosenki i Tańca "PĘDZIWIATRY", Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9, opiekun: Edyta Karbowska.
 2. Zespół
  • I miejsce - "SERDUSZKA", Świetlica środowiskowa przy S.P. 202, Łódź, ul. Jugosłowiańska 2, opiekun: Marlena Barszczewska;
  • II miejsce - Zespół Wokalny S.P. 2, S.P. 2, 90-302 Łódź, ul. Sienkiewicza 137/139, opiekun: Katarzyna Gronkiewicz, Krzysztof Słomczyński;
  • III miejsce - "ĆWIERĆNUTKI", S.P. 189, Łódź, ul. Kossaka 19, opiekun: Anna Drajling.

Grupa wiekowa "10-13 lat":

 1. Solista
  • I miejsce - duet Monika Jachman, Marta Zdrojewska, S.P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 111, Łódź, ul. Jaracza 44/46, opiekun: Renata Bilecka
  • II miejsce - Katarzyna Wojtczak, Świetlica środowiskowa przy S.P. 202, Łódź, ul. Jugosłowiańska 2, opiekun: Marlena Barszczewska
 2. Zespół
  • I miejsce:
   - "Wesołe Nutki"
   , S. P. 65, opiekun: Anna Gulić;
   - "Ćwierćnuty", S.P. 189, Łódź, ul. Kossaka 19, opiekun: Anna Drajling;
  • II miejsce - nie przyznano;
  • III miejsce - "Zespół Nutka", S.P. 30, Łódź, ul Rysownicza 1/3, opiekun: Lidia Bednarek;
  • wyróżnienie- Zespół Wiolinki, S.P. 160, Łódź ul. Struga 24, opiekun: Małgorzata Grzesiak;
  • wyróżnienie- Zespół wokalny Tuzinki, S.P. 12, opiekun: Izabela Muszyńska;
  • wyróżnienie- Zespół wok.- instr. A teraz jedynka, S.P. 1, Łódź, ul. Sterlinga 24, opiekun: Jadwiga Raczyńska.
 3. Chór
  • I miejsce - chór BRAVO, S.P. 34, 92-508 Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9, tel. 673-01-15, opiekun: Izabela Muszyńska;
  • Jury postanowiło pnadto:
   Wyróżnić dyplomem "Indywidualność XIV Przeglądu Piosenki o Łodzi" Gitarzystę, Aleksandra Raczyńskiego z Zespołu wok.-instr. "A teraz jedynka", S.P. 1, Łódź, ul. Sterlinga 24, opiekun: Jadwiga Raczyńska.

Grupa wiekowa "powyżej 13 lat":

 1. Solista
  • I miejsce - Marta Szustowska, Publiczne Gimnazjum nr 16, Łódź, ul. Syrenki 19a, opiekun: Katarzyna Muszyńska-Rećko;
  • II miejsce - Aleksandra Krych, Publiczne Gimnazjum nr 22, Łódź, ul. Kusocińskiego 100, opiekun: Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Lechocińska;
  • <.>III miejsce - Ada Amsolik, Publiczne Gimnazjum nr 16, Łódź, ul. Syrenki 19a, opiekun: Katarzyna Muszyńska-Rećko;
  • wyróżnienie - Patrycja Pietrasik, Publiczne Gimnazjum nr 16, Łódź, ul. Syrenki 19a, opiekun: Katarzyna Muszyńska-Rećko;
  • wyróżnienie - Sylwia Matusiak, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Łódź, ul. Królewska 13/15, opiekun: Andrzej Kuśmider.
 2. Zespół
  • I miejsce - zespół wokalny Kantylena, Publiczne Gimnazjum nr 21, Łódź, ul. Balonowa 1, opiekun: Sylwia Wojtasik.
 3. Chór
  • I miejsce - chór Kantylena, Gimnazjum 34, Opiekun Andrzej Wierzbowski.

Nagrodę Specjalną dla twórców najlepszych utworów premierowych w postaci sesji nagraniowej w ,,Radiu Łódź , jury przyznało dla piosenek:

Jury wyróżniło następujące piosenki premierowe, które zostaną umieszczone w kolejnej edycji Śpiewnika ,,Piosenki o Łodzi":


herb
Kalendarium:
notatki ze spacerów 2018
Znalezione w sieci:
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: