naglowek
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁODZI


Nowości na stronie

Aktualności

O TPŁ

Członkowie

Działalność

Kontakt

Ale to już było ...

Galeria

Multimedia

TPŁ w mediach

Poznaj swój kraj

Polecamy

Sponsorzy

Przyjaciele

Autorzy


Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi może zostać każdy miłośnik naszego miasta.

Po opłaceniu składki członkowskiej uzyskuje się legitymację TPŁ.Roczna składka członkowska:

  • pracujący: 40 zł

  • studenci, bezrobotni, emeryci i renciści: 20 zł

  • uczniowie: 5 zł

Więcej informacji na temat członkowstwa w TPŁ w statucie organizacji.

TPŁ liczy 223 członków, w tym 83 uczniów, 4 członków honorowych i 1 członek wspierający- TV TOYA.Chętni do wstąpienia do TPŁ lub opłacenia składki członkowkiej mogą zrobić to na 3 sposoby:< br />

  • w siedzibie TPŁ - w czasie trwania dyżurów;
  • internetowo - po wcześniejszym uzgodnieniu poprzez e-mail i wpłacie na konto TPŁ;
  • na sobotnich spacerach TPŁ - zpisywać się i opłacać składki można u członka Zarządu TPŁ Leokadii Zawadzkiej - odbiór legitymacji na kolejnym spacerze
W przypadku zapisów internetowych należy wcześniej uzgodnić informacje poprzez e-mail: tplodzi@republika.pl i wpłacić opłatę na konto TPŁ oraz indywidulanie umówić się w sprawie odbioru legitymacji w siedzibie TPŁ lub na spacerze.

Nr konta do wpłaty:
49 2030 0045 1110 0000 0425 1800
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łodzi zwraca się z prośbą o wsparcie Towarzystwa wpłatami 1% podatku

SPOSÓB PRZEKAZANIA 1% PODAKTU NA RZECZ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŁODZI

(organizacji pożytku publicznego)

  1. W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT 37 lub 36) od kwoty należnego podatku odjąć 1% i kwotę tę wpisać w odpowiednią rubrykę druku PIT
  2. Na druku PIT należy wpisać nazwę organizacji TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁODZI oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS) 0000099030

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łodzi wszystkim darczyńcom składa serdeczne podziękowania.


Profil TPŁ na naszej klasie